Chris ft Sonnie Badu Otega

Royal Chris to release otega song